Fysioterapeut Lars Christian Ossawy

Daglig leder

Lars Christian Ossawy

Lars Christian Ossawy er fysioterapeut og spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi (MPFF). Han har jobbet i privat praksis siden 2006 og med dette skaffet seg en lang og bred kompetanse innenfor behandling og diagnostisering av muskel og skjelettskader. Lars Christian bruker også diagnostisk ultralyd, og er under utdannelse i regi av PFF for å tilskaffe seg spesialist tittel i ultralyddiagnostikk (MPFF). Han tilbyr også trykkbølgebehandling og har brukt dette i daglig praksis siden 2011.

Fra høsten 2016 vil Lars Christian starte på mastergradutdannelse gjennom Middlesex University i England. Dette vil lede til en primærkontakt rolle, som vil kunne sykemelde pasienter og refere til MRI, røntgen og CT.

Lars Christian er også autorisert injeksjonsterapeut og setter ultralydveiledet injeksjoner av kortison, lokal bedøvelse og hyaluronsyre i daglig praksis.

Uteksaminert fra Middlesex University i London.

Klinisk Ortopedisk fysioterapi

Klinisk Ortopedisk fysioterapi er undersøkelses og behandlingsprinsipp baser ut i fra Dr. James Cyriax. Cyriax sin konklusjon var at for mange pasienter ble dårlig eller feildiagnostisert. Ut i fra dette synspunktet dannet Cyriax et diagnosesystem, som skulle gi flest mulig svar til kliniker, og færrest mulig tester for pasienten. Dette gjaldt for muskel og skjelettapparatets lesjoner av ikke kirurgisk karakter. Klinisk ortopedisk fysioterapi sin visjon er å danne et tettere bånd til andre klinikere og leger, hvor et felles språk brukes til pasientens beste. Dette gjenspeiler i samfunnet ellers, hvor kostnaden på muskel og skjelettskader koster enorme summer per annum. Klinisk ortopedisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter og leger, og tar ca. 4 år å fullføre. 

Klinisk ortopedisk fysioterapi baserer seg på standardiserte tester, som ut i fra forskning er reliable og valide. Dette utføres da etter en grundig sykehistorie hvor ankomst, forverring, bedring og evolusjon av smerter og tilstand har en svært viktig rolle. I mange tilfeller vil en fysioterapeutisk tilnærming av problematikk være fornuftig. Dette varierer fra spesifikk bløtvevsbehandling, mobilisering, leddmanipulasjon, traksjon, trening eller trykkbølgebehandling. I andre tillfeller vil en fysikalske medisinsk tilnærming være et bedre løsning for smerteårsak. Dette kan inkludere injeksjoner av kortikosteroider, lokal anastetikum og hyaluronsyre. Injeksjoner og lokal bedøvelser vil kun injiseres ultralydveiledet av fysioterapeutspesialist eller lege. 

Hos Klinikk Muskel & Skjelett utføres både konservativ fysioterapeutisk behandling og fysikalsk medisinskbehandling.

ultralyd tennisalbue

Ultralyddiagnostikk.

Ultralyd har i mange år vært assosiert med fosterdiagnostikk og får å se blodgjennomstrømning i kroppen. I de seneste årene har dog viktigheten innenfor fysioterapi og behandling blitt belyst av ultralyd. Hos Klinikk Muskel & Skjelett er det viktig å kunne tilby det beste, og derfor er det naturlig at ultralyd er en del av supplementet.

Ultralyd gir et utmerket inntrykk av hvordan beinoverflate, leddspalter, senevev/skjeder, ligamenter og bursae (slimposer) oppfører seg og ser ut. Det er dessuten lett å kunne sammenligne den smertefulle strukturen, med motsatt frisk side. Ultralydundersøkelse utføres etter objektiv klinisk eksaminasjon. Noen diagnoser er vanskelig å diagnostisere og her kan kliniker lettere fastslå om hypotese er korrekt ved å se på strukuren med scanner.


Hva er forskjellen fra røntgen og MRI? 

Ultralyd er lydbølger og klarer ikke pentrere gjennom bein. Det vil heller ikke være mulig å kunne se om en pasient har prolaps i ryggen ved hjelp av ultralyd eller strukturer gjemt inne i et stort ledd. Her vil røntgen og MRI fastslå problematikk.


Fordeler med ultralyd

Et røntgen vil aldri kunne bli foretatt med bevegelse. Ultralyd gir undersøker den unike muligheten for å foreta en dynamisk undersøkelse. Dette betyr at ledd kan komprimeres for å presse leddvæske, gli bursaevev mot hverandre og se hvordan strukturer oppfører seg i en normal bevegelse. Ultralyd er også et svært rimelig i forhold til MRI som har betydelig høyere kostnad og liten tid å gjennomføre.


Hva vil et ultralydbilde indikere?

Ultralydbilde vil kunne gi kliniker svar på tilstanden til et vev. Det vanligste er hvordan strukturen til en sene oppfattes og hvor mye slitasje eller betennelse som den inneholder. Den vil også kunne informasjon evt. ujevnheter i beinlinje og kan avdekke et brudd nærmest umiddelbart. Ultralyd vil også kunne avdekke forkalkninger i en sene og avdekke traumer på f.eks leddbånd. Ved forkalkninger vil det danne seg lyse partikler, som minner om små beinpartikler. Dersom en sene er skadet, vil området bli mørkere og til tider helt sort, dersom strukturen er røket av. Dette vil også vises ved nervekompresjon, hvor tykkelse av nerve øker, samt væske omkranser nerven. Ved ultralydscanning vil man også kunne måle tykkelsen, bredden, lengden og volumet til nerver og andre strukturer som ofte gir smerter og problemer i muskel og skjelett apparatet.

Dette er svært viktig informasjon som betyr mye for videre tiltak.


Hva betyr ultralyd for behandling?

Ultralyd gir kliniker den fordelen at man kan se hva som skjer under huden. Dette er til stor fordel ved f.eks injeksjonsterapi. Her vil man kunne visualisere nålen når den glir undersynsfeltet til ultralydproben. Dette er viktig da man skal injisere seneskjede og ikke sette injeksjonen i selve senevevet. Her vil man også kunne indentifisere arterier og vener, og unngår da å injisere i nevnte strukturer. Også ved trykkbølgebehandling vil ultralyd gi fordel, ved deponerer slag på korrekt lokalisasjon og ikke kun der det er ømt.


Er ultralyd farlig?

I motsetning til røntgen eller CT som avgir stråling, er ultralyd kun lydbølger som reflekteres tilbake fra kroppen. Ultralyd som benyttes hos Klinikk Muskel & Skjelett er den samme som benyttes ved fosterdiagnostikk og er helt ufarlig.