Fysioterapeut Lars Christian Ossawy

Daglig leder

Lars Christian Ossawy

Lars Christian Ossawy er fysioterapeut og spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi (MPFF). Han har jobbet i privat praksis siden 2006 og med dette skaffet seg en lang og bred kompetanse innenfor behandling og diagnostisering av muskel og skjelettskader. Lars Christian bruker også diagnostisk ultralyd, og er under utdannelse i regi av PFF for å tilskaffe seg spesialist tittel i ultralyddiagnostikk (MPFF). Han tilbyr også trykkbølgebehandling og har brukt dette i daglig praksis siden 2011.

Fra høsten 2016 vil Lars Christian starte på mastergradutdannelse gjennom Middlesex University i England. Dette vil lede til en primærkontakt rolle, som vil kunne sykemelde pasienter og refere til MRI, røntgen og CT.

Lars Christian er også autorisert injeksjonsterapeut og setter ultralydveiledet injeksjoner av kortison, lokal bedøvelse og hyaluronsyre i daglig praksis.

Uteksaminert fra Middlesex University i London.

Klinisk Ortopedisk fysioterapi

Klinisk Ortopedisk fysioterapi er undersøkelses og behandlingsprinsipp baser ut i fra Dr. James Cyriax. Cyriax sin konklusjon var at for mange pasienter ble dårlig eller feildiagnostisert. Ut i fra dette synspunktet dannet Cyriax et diagnosesystem, som skulle gi flest mulig svar til kliniker, og færrest mulig tester for pasienten. Dette gjaldt for muskel og skjelettapparatets lesjoner av ikke kirurgisk karakter. Klinisk ortopedisk fysioterapi sin visjon er å danne et tettere bånd til andre klinikere og leger, hvor et felles språk brukes til pasientens beste. Dette gjenspeiler i samfunnet ellers, hvor kostnaden på muskel og skjelettskader koster enorme summer per annum. Klinisk ortopedisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter og leger, og tar ca. 4 år å fullføre. 

Klinisk ortopedisk fysioterapi baserer seg på standardiserte tester, som ut i fra forskning er reliable og valide. Dette utføres da etter en grundig sykehistorie hvor ankomst, forverring, bedring og evolusjon av smerter og tilstand har en svært viktig rolle. I mange tilfeller vil en fysioterapeutisk tilnærming av problematikk være fornuftig. Dette varierer fra spesifikk bløtvevsbehandling, mobilisering, leddmanipulasjon, traksjon, trening eller trykkbølgebehandling. I andre tillfeller vil en fysikalske medisinsk tilnærming være et bedre løsning for smerteårsak. Dette kan inkludere injeksjoner av kortikosteroider, lokal anastetikum og hyaluronsyre. Injeksjoner og lokal bedøvelser vil kun injiseres ultralydveiledet av fysioterapeutspesialist eller lege. 

Hos Klinikk Muskel & Skjelett utføres både konservativ fysioterapeutisk behandling og fysikalsk medisinskbehandling.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling ble primært utviklet for å knuse nyrestein. Denne prosessen kallen lithotripsy. Det sendes sterke høyfrekvente bølger av mekanisk energi mot et vev, som skaper en veksling mellom positivt og negativt trykk. Denne teorien ble overført til kroniske lidelser som tendinose, plantar fascitis, tennis albuer og behandling gav overraskende god effekt.

Ved normal belastning stimuleres vev i kroppen til å repareres etter trening og belastning. Trykkbølge benytter seg også av denne mekanismen som kroppen har. Dette gjør at strukturen som er svekket vil kunne tåle økt belastning og normal stimulering etter behandling .


Hva gjør trykkbølgebehandling?

Trykkbølge stimulerer angiogenesis ( dannelse av nye blodkar) og neurogenesis ( dannelse av nye nerveceller). Den eksakte fysiologiske mekanismen av prosedyren er svært detaljert, men cellene som blir påført en mikro-traume skaper en inflammatorisk (betennelse) og katabolsk (forbrenning) prosess som erstatter og reparerer ødelagt vev og skaper en regenerasjon.

En viktig del av denne prosessen er produksjon av kollagen. Kollagen er nærmest byggeklossen til senestruktur og forskning viser at trykkbølgebehandling akselerer prokollagen syntese, som skaper et elastisk og sterkt vev.

Mast celler har en viktig del i betennelsesfasen. Trykkbølger vil aktivere mast celler som vil gi vevet en inflammasjon. Ved re-aktiviering vil mast celler hjelpe kroppen til å reparere skaden på en korrekt måte og reversere en «failed healing» prosess.


Hvordan utføres trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling gis i form av «slag» fra applikator, som kommer kompressoren. Ofte brukes ultralyd for presis lokalisasjon av skadeområde. Deretter går maskinen kontinuerlig i 2-5 minutter. Trykkene vil trenge inn i vevet og kan nå dybde på 45 mm. Dette er ofte smertfullt ettersom både bein og smertefull struktur gir fra seg nociceptiske fibre (smerter). De første slagene er mest smertefulle, men dette varierer.

Trykkbølgebehandling har ingen bivirkninger, men skal ikke gis til pasienter som er gravide, har blodpropp, nylig mottatt kortison injeksjoner.

Trykkbølge vil ofte bruke mellom 3-5 ganger på å gjøre deg bra. Det skal gå en uke mellom hver behandling. Pasient skal selvfølgelig vurderes mellom hver behandling for å sørge for at progressjon har skjedd i forhold til smertebildet.


Pris på behandling

Klinikk Muskel og Skjelett operer med konkurransedyktige priser, men dette er en behandling som pasienten må dekke selv, eller at bedrift eller helseforsikring er involvert. Hverken NAV eller HELFO vil dekke trykkbølgebehandling og gir ingen refusjon i forhold til frikort 2 for fysioterapi. 


Hva kan behandles med trykkbølge?

Trykkbølgebehandling har dokumentert effekt på rekke lidelser som betegnes som kroniske senebetennelser. Dette er de vanligste lidelsene som responderer svært bra på behandling

Tennis albue

Golf albue

Jumpers knee

Runners knee

Forkalkning skulder

Plantar fascitis

Hælspore

Achilles tendinopati

Triggerpunkter

Bruddskader

Klinikk Muskel og Skjelett tilbyr trykkbølgebehandling og har leverandør fra EMS Swiss Dolorclast.