Fysioterapeut Lars Christian Ossawy

Daglig leder

Lars Christian Ossawy

Lars Christian Ossawy er fysioterapeut og spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi (MPFF). Han har jobbet i privat praksis siden 2006 og med dette skaffet seg en lang og bred kompetanse innenfor behandling og diagnostisering av muskel og skjelettskader. Lars Christian bruker også diagnostisk ultralyd, og er under utdannelse i regi av PFF for å tilskaffe seg spesialist tittel i ultralyddiagnostikk (MPFF). Han tilbyr også trykkbølgebehandling og har brukt dette i daglig praksis siden 2011.

Fra høsten 2016 vil Lars Christian starte på mastergradutdannelse gjennom Middlesex University i England. Dette vil lede til en primærkontakt rolle, som vil kunne sykemelde pasienter og refere til MRI, røntgen og CT.

Lars Christian er også autorisert injeksjonsterapeut og setter ultralydveiledet injeksjoner av kortison, lokal bedøvelse og hyaluronsyre i daglig praksis.

Uteksaminert fra Middlesex University i London.

Klinisk Ortopedisk fysioterapi

Klinisk Ortopedisk fysioterapi er undersøkelses og behandlingsprinsipp baser ut i fra Dr. James Cyriax. Cyriax sin konklusjon var at for mange pasienter ble dårlig eller feildiagnostisert. Ut i fra dette synspunktet dannet Cyriax et diagnosesystem, som skulle gi flest mulig svar til kliniker, og færrest mulig tester for pasienten. Dette gjaldt for muskel og skjelettapparatets lesjoner av ikke kirurgisk karakter. Klinisk ortopedisk fysioterapi sin visjon er å danne et tettere bånd til andre klinikere og leger, hvor et felles språk brukes til pasientens beste. Dette gjenspeiler i samfunnet ellers, hvor kostnaden på muskel og skjelettskader koster enorme summer per annum. Klinisk ortopedisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter og leger, og tar ca. 4 år å fullføre. 

Klinisk ortopedisk fysioterapi baserer seg på standardiserte tester, som ut i fra forskning er reliable og valide. Dette utføres da etter en grundig sykehistorie hvor ankomst, forverring, bedring og evolusjon av smerter og tilstand har en svært viktig rolle. I mange tilfeller vil en fysioterapeutisk tilnærming av problematikk være fornuftig. Dette varierer fra spesifikk bløtvevsbehandling, mobilisering, leddmanipulasjon, traksjon, trening eller trykkbølgebehandling. I andre tillfeller vil en fysikalske medisinsk tilnærming være et bedre løsning for smerteårsak. Dette kan inkludere injeksjoner av kortikosteroider, lokal anastetikum og hyaluronsyre. Injeksjoner og lokal bedøvelser vil kun injiseres ultralydveiledet av fysioterapeutspesialist eller lege. 

Hos Klinikk Muskel & Skjelett utføres både konservativ fysioterapeutisk behandling og fysikalsk medisinskbehandling.

Hyaluronsyreinjeksjon i fysikalsk medisin

Hyaluronsyre en et grunnsubstans i bindevevet og er kjemisk et mucopolysakkarid. Hyaluron finnes naturlig i leddvæske, i øyet og i hud og bindevev.

Mengde hyaluron vil med tiden avta og som resultat av dette vil elastisitet i hud reduseres og evne til å opprettholde naturlig væskeinnhold minke.

I fysikalsk medisinsk terapi har nyere forskning vist at hyaluron har en viktig effekt i forhold til leddfunksjon.

Syaloset Hyaluronsyre

Syaloset ampuller med hyaluronsyre er designet for injeksjoner i kne og hofteledd som er påvirket av artrose ( slitasje). Slitasjeskader i ledd har også sin bakgrunnav minkende mengde hyaluron etter som vi blir eldre. Av utseende er Syaloset nærmest som gele og baseres forskningsmessig korrekt prosedyre som heter NASHA ( stabilisert hyaluronsyre).

Dette gir smøring og demping i et ellers frisk ledd. Hyaluron injiseres ultralydveiledet i ledd som har minimale til moderate artroseforandringer og gjenopptar normal balanse i leddet.

Hvordan utvinnes Syaloset Hyaluron?

Syaloset hyaluron utvinnes ved en fermentasjon av høykonsentrert H.A (Hyaluronic acid) uten kjemisk modifiserte prosesser. Syaloset inneholder ikke avainske proteiner (animalske proteiner), og unngår derfor risiko for allergiske reaksjoner. Hyaluronsyren i Syaloset er godkjent av det Europeiske Farmakologiforbund, og opprettholder deres meget strenge krav til produkgodkjennelse.

Det er derfor ikke rapportert om immunologiske eller anafylaktiske reaksjoner. Dette gjør Syaloset til et sikkert, trygt og funksjonsøkende behandlingsalternativ.

Hvordan påvirker Syaloset leddslitasje?

Syaloset inneholder høykonsentrert dosering av hyaluronsyre. Den viscoelastiske evnen gir jobbe for å skape en normalisering av væskebalanse, støtdemping og naturlig lubrikering av leddet.

Dette bidrar til smertelindring, og økt bevegelse i et kne/hofte som har vært plaget med smerte og stivhet i en lngre eller kortere periode. Syaloset passer derfor godt inn i en habiliteringsfase hvor

styrke og trening blir lettere å gjennomføre med et normalt fungerende ledd.

Når vil Syaloset fungere?

Syaloset har best effekt på moderate artrose forandringer i ledd. Forskning viser også at hyaluronsyre kan effektivt anvendes i slimposer og ved seneskjedebetennelser. Studier viser

at kollegen kvaliteten på spesifikke sener, sammenlignet med andre modaliteter.

For å finne ut om du kan være en kandidat for injeksjon vil Klinikk Muskel & Skjelett undersøke kne og ledd med objektivt klinisk undersøkelse, samt med ultralyddiagnostikk. Dette er er spesielt gunstig

dersom andre behandlingsformer har feilet eller stagnert progresjon.

Hvordan utføres behandlingen?

Syaloset injiseres som en vanlig injeksjon i hofte og kne. Det er ikke uvanlig at leddhinnen er svært irritert og betydelig mengder væske ligger intra-artikulært og skaper minkende plassforhold i forhold til bevegelse.

Det kan derfor være fornuftig å aspirer leddet ultralydveiledet, før 40 mg Kenakort ( Kortison) injiseres i leddet veiledet. Dette vil minke irritasjonen og gjøre leddet mer motakelig for hylauron.

Grunnet tykkelsen til Syaloset kan det være ubehagelig å injisere væsken. I visse tilfeller tilbys da en injeksjon med Xylocaine noen minutter før injeksjonen. Pasienter føler da ingen smerte under prosedyren.

Noen smerter vil det være vanlig å kunne kjenne noen timer etterpå, da bedøvelse har gått ut. Her er det akseptabelt at man bruker paracetamol for lindring. Klinikk Muskel og Skjelett anbefaler ikke bruk av NSAIDS ( Ibux, Brexidol, Naproxen, Napren o.l), da dette hemmer en naturlig helingsfase.

Hvor lenge varer behandling?

Studier indikerer at effekten kan vare fra 4-6 mnd. Dette gjelder også for ledd med relativt mye slitasje. Behandling kan gjentas, og erfaring indikerer ytterlige bedring når flere injeksjoner blir gitt.

Klinikk Muskel & Skjelett samarbeider med MEDIQ Norge og bruker Syaloset som leverandør av hyaluronsyre.