Fysioterapeut Lars Christian Ossawy

Daglig leder

Lars Christian Ossawy

Lars Christian Ossawy er fysioterapeut og spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi (MPFF). Han har jobbet i privat praksis siden 2006 og med dette skaffet seg en lang og bred kompetanse innenfor behandling og diagnostisering av muskel og skjelettskader. Lars Christian bruker også diagnostisk ultralyd, og er under utdannelse i regi av PFF for å tilskaffe seg spesialist tittel i ultralyddiagnostikk (MPFF). Han tilbyr også trykkbølgebehandling og har brukt dette i daglig praksis siden 2011.

Fra høsten 2016 vil Lars Christian starte på mastergradutdannelse gjennom Middlesex University i England. Dette vil lede til en primærkontakt rolle, som vil kunne sykemelde pasienter og refere til MRI, røntgen og CT.

Lars Christian er også autorisert injeksjonsterapeut og setter ultralydveiledet injeksjoner av kortison, lokal bedøvelse og hyaluronsyre i daglig praksis.

Uteksaminert fra Middlesex University i London.

Klinisk Ortopedisk fysioterapi

Klinisk Ortopedisk fysioterapi er undersøkelses og behandlingsprinsipp baser ut i fra Dr. James Cyriax. Cyriax sin konklusjon var at for mange pasienter ble dårlig eller feildiagnostisert. Ut i fra dette synspunktet dannet Cyriax et diagnosesystem, som skulle gi flest mulig svar til kliniker, og færrest mulig tester for pasienten. Dette gjaldt for muskel og skjelettapparatets lesjoner av ikke kirurgisk karakter. Klinisk ortopedisk fysioterapi sin visjon er å danne et tettere bånd til andre klinikere og leger, hvor et felles språk brukes til pasientens beste. Dette gjenspeiler i samfunnet ellers, hvor kostnaden på muskel og skjelettskader koster enorme summer per annum. Klinisk ortopedisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter og leger, og tar ca. 4 år å fullføre. 

Klinisk ortopedisk fysioterapi baserer seg på standardiserte tester, som ut i fra forskning er reliable og valide. Dette utføres da etter en grundig sykehistorie hvor ankomst, forverring, bedring og evolusjon av smerter og tilstand har en svært viktig rolle. I mange tilfeller vil en fysioterapeutisk tilnærming av problematikk være fornuftig. Dette varierer fra spesifikk bløtvevsbehandling, mobilisering, leddmanipulasjon, traksjon, trening eller trykkbølgebehandling. I andre tillfeller vil en fysikalske medisinsk tilnærming være et bedre løsning for smerteårsak. Dette kan inkludere injeksjoner av kortikosteroider, lokal anastetikum og hyaluronsyre. Injeksjoner og lokal bedøvelser vil kun injiseres ultralydveiledet av fysioterapeutspesialist eller lege. 

Hos Klinikk Muskel & Skjelett utføres både konservativ fysioterapeutisk behandling og fysikalsk medisinskbehandling.

Behandlinger

Hos Klinikk Muskel & Skjelett utføres både konservativ fysioterapeutisk behandling og fysikalsk medisinskbehandling. 

Klikk under for å lese mer.

Frossen skulder - Kan skje både traumatisk og spontant. Både tøyninger og injeksjoner gir gode resultater. Videre opptrening er viktig etter at smerter har gitt seg.

Manipulasjoner - Brukes ofte ved akutte og kroniske nakke og ryggplager. Vil løsne låste ledd og skape naturlige bevegelsesmoment av små ledd.

Hyaluron - Er en støtdempende og lubrikerende behandling for slitasjeplager i ledd. Vil virke lindrende på videre artrose. Kan også brukes i slimposer og seneskjeder.

Trykkbølge- Brukes for å skape en naturlig tilhelningsfase i et vev med skade. Brukes ofte ved seneslitasje og forkalkninger. Ofte er 3-5 behandlinger nok for å bli smertefri.

De quiervains- seneskjede tennelse i tommelens ekstensorer. Kortisoninjeksjoner har god statistisk effekt.

Subacromiell bursitt - kan komme akutt eller gradvis. Kortison og hyaluronsyreinjeksjoner gir god smertelindring. Elementært å finne årsak til hvorfor bursitt oppstår. Trange forhold vil skape regulære plager

Ultralyd - gir unik mulighet til å se på muskel og skjelett apparatet. Brulkes særs ved dynamiske undersøkelser og øker treffsikkerheten ved injeksjoner.

Human #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore